Axpharm sp. z o.o. logo firmy

Portfolio wyrobów
medycznych do
ucha, nosa i gardła

Kontakt Postępowanie Strona główna
Strona główna AloeNasin Cerumex Gardvit A+E Gardvit olive A+E Otovent Dolphiner Voskolix Ringosol Looker Postępowanie Kontakt

Szacowanie wartości usługi badawczo-rozwojowej


w ramach realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Rozwój wyrobu medycznego w postaci sprayu do nosa w zakresie poprawy stabilności witaminy A”
dla firmy AXPHARM Sp. z o.o.
w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.
Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W linku poniżej znajduje się plik pdf do pobrania określający sczegółowe warunki szacowania wartości usługi.

Pobierz materiały

Data ogłoszenia: 28-10-2022

Data dzisiejsza: 23-05-2022

2015 - 2022 Axpharm sp. z o.o.